Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

Spelregels voor wedstrijdbridge

 

Ook bij BBB gelden de ïnternationale spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de World Bridge Federation.

De vertaling ervan vindt u in het blauwe spelregelboekje van de Nederlands Bridge Bond.

Slechts weinigen van onze leden zullen echter dit boekje ter beschikking hebben. Bovendien nodigt het niet echt uit om erin te lezen.

Een goed leesbare samenvatting van de spelregels vindt u hier.

Gids voor bridge

Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer.

 

Er bestaan veel misverstanden over wat aan de bridgetafel mag, moet en is

verboden. Met dit boekje proberen we alle twijfels over wat wel en niet correct
is op te heffen. De Gids voor bridge geeft duidelijkheid over het omgaan
met de biedbox, de speelkaarten en – verreweg het belangrijkst – het omgaan
met de tafelgenoten en arbiter.