De informatie op deze site van  Bridge Blijft Boeien  wordt niet

 

meer vernieuwd. Je komt op de nieuwe site via deze link 

 

https://bridgeblijftboeien.nl

 

Er is de nieuwe site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewogen gemiddelde

 

Voor het berekenen van de competitiestand wordt in het rekenprogramma (Bridge-it) uitgegaan van het gewogen gemiddelde, d.w.z. een resultaat behaald tijdens een zitting waarin minder spellen gespeeld zijn, telt minder zwaar mee in de competitiestand.

De berekening is als volgt:

de zittingsresultaten worden vermingvuldigd met het aantal in de zitting gespeelde spellen en bij elkaar opgeteld. Dit totaal wordt gedeeld door het totaal in de competieronde gespeelde spellen.

Zo ontstaat het gewogen gemiddelde, waarin de zittingsresultaten naar rato van het aantal in die zitting gespeelde spellen meetellen in het eindresultaat.

 

Verschil in “niet gespeeld” en “pas”

 

De zittingsuitslag wordt altijd berekend over de daadwerkelijk gespeelde spellen. Wanneer bij een spel dus “Niet Gespeeld” (NG=0) wordt ingevoerd, telt het spel niet mee voor deze uitslag.
De competitiestand op het einde van de competitieronde is een gewogen gemiddelde van de uitslagen van de vier zittingen. D.w.z. de zittingsuitslag waarin minder spellen zijn gespeeld telt minder zwaar mee in het bepalen van de eindstand van de competitieronde. Zie boven.

 

Wanneer er op een spel een rondpas is geweest, wordt voor beide paren een score van nul genoteerd.

In onderstaand voorbeeld ziet je wat het effect hiervan is bij het berekenen van de uitslag.

Ervan uitgaande dat het spel gespeeld wordt door twaalf paren (6 in NZ –richting en 6 in OW richting), dan zijn er per keer 10 matchpoints (aantal paren - 2) te verdelen tussen NZ en OW afhankelijk van de plaats t.o.v. alle op dat spel behaalde resultaten. Hoogste score 10 en de laagste score 0 MP’s.

 

NZ speelt:

Res NZ

Res OW

Score NZ MP / %

Score OW

MP/%

1S + 1

110

-110

  7  /  70%

  3 /    30%

1S + 1

110

-110

  7 /   70%

  3 /    30%

1S C

80

-80

  4 /   40%

  6 /    60%

Pas

0

0

  2 /   20%

  8 /    80%

1S-1

-50

+50

  0 /    0 %

10 / 100%

1S+2

140

-140

10 / 100%

  0 /     0%

 

De zittingsuitslag in %  is het totaal van het aantal behaalde matchpoints per spel, gedeeld door het maximum aantal matchpoints over de gespeelde spellen x 100%. Bij 24 spellen en 12 paren is het maximum aantal matchpoints 240. Heeft een paar een stilzit gehad, dan is voor dat paar het maximum aantal matchpoints 200. Ieder spel dat als niet gespeeld is genoteerd verlaagd in dit voorbeeld het totaal aantal te behalen matchpoints met 10.