De informatie op deze site van  Bridge Blijft Boeien  wordt niet

 

meer vernieuwd. Je komt op de nieuwe site via deze link 

 

https://bridgeblijftboeien.nl

 

Er is de nieuwe site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels voor wedstrijdbridge

 

Ook bij BBB gelden de ïnternationale spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de World Bridge Federation.

De vertaling ervan vindt u in het blauwe spelregelboekje van de Nederlands Bridge Bond.
 

Slechts weinigen van onze leden zullen echter dit boekje ter beschikking hebben. Bovendien nodigt het niet echt uit om erin te lezen.

Een goed leesbare samenvatting van de spelregels vindt u hier.