Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

Ook bij BBB gelden de ïnternationale spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de World Bridge Federation.

De vertaling ervan vindt u in het blauwe spelregelboekje van de Nederlandse Bridge Bond.

Slechts weinigen van onze leden zullen echter dit boekje ter beschikking hebben. Bovendien nodigt het niet echt uit om erin te lezen.

Op de website van de Winterwijkse Bridgeclub De Robben vonden we een goed leesbare samenvatting van de spelregels.