Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

Bridgeclub BBB

Laren Augustus 2020

 

Beste leden,

 

Zoals eerder gemeld, starten we dinsdag15 september a.s. met bridge voor groep A/B en op 22 september met groep C/D bij Witkamp, aanvang 13.30 uur.

U wordt verzocht min. 10 tevoren aanwezig te zijn.

In de bijlage ziet u in welke groep u bent ingedeeld.

 

Wat blijft hetzelfde, wat verandert er

De spelregels die u met uw partner hanteert, blijven onveranderd.

Ook blijft onveranderd: bij verhindering afmelden in het schrift of via de BBB-telefoon

06-46 68 61 75 voor maandag 13.30 uur.

 

Wat verandert er

U dient vanaf het moment dat u uit de auto of van de fiets stapt, de 1,5 meter regel te respecteren. Deze 1,5 meter regel geldt de hele middag.

We spelen in de grote zaal van Witkamp.

Bij binnenkomst zit de TC klaar om uw loopbriefje gereed te maken.

U krijgt een tafel en windrichting aangewezen voor de eerste speelronde, die later terug te vinden is op uw loopbriefje.

Dan komt u bij Henk Lubberdink om de consumptielijst in te vullen en de twee drankjes af te rekenen ad € 5,— per persoon (graag gepast).

 

U zoekt uw plaats aan de tafel op, de benodigde spullen liggen klaar, uw loopbriefje wordt later uitgedeeld. N/Z blijft de hele middag zitten, O/W verhuist na de eerste spelronde naar de tafel volgens het loopbriefje en neemt de biedbox mee van de eerste tafel en gebruikt die de hele middag. Let wel: OW loopt ALTIJD met de klok mee en houdt de 1,5 meter in acht.

Vooralsnog spelen we 7 rondes van 3 spellen in een open zitting en geen competitie.

 

Er worden twee pauzes ingelast, de eerste voor koffie/thee en de tweede voor het drankje van de consumptielijst. De drankjes moeten worden afgehaald aan de bar (vergeet ook dan de 1,5meter niet !).

 

Contributie

U bent gewend de contributie te voldoen op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen.

Wij willen september gebruiken om proef te draaien.

In oktober krijgt u nadere informatie over de inning van de contributie.

 

Veiligheid

Wij hebben ons best gedaan om de uiterste veiligheid te betrachten.

De tafels staan opgesteld volgens de regels, de ventilatie bij Witkamp is volgens de regels en op elke tafel staan twee flesjes handgel.

Daarnaast hebben we allemaal ook onze eigen verantwoordelijkheid: houd de 1,5 meter in acht, loop met de klok mee, ontsmet uw handen en meld u af bij gezondheidsklachten.

 

Bestuur en TC hebben veel werk verricht om het mogelijk te maken dat wij kunnen bridgen.

Met name Jan Scholten was hierbij de motor.

Wij hopen dat u ondanks allerhande aanpassingen prettige bridgemiddagen zult hebben in Laren.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Technische Commissie BBB Laren

 

 

Gerrie Hissink, secretari