Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

  • februari 18 11:15

    Terug naar normaal in twee stappen

    Geschreven door : Rita Greben - reactie(s) : 0

 

Aan alle BBB-leden,

 

In zijn persoptreden van dinsdag 15 februari kondigde minister Kuipers verregaande versoepelingen van de Coronamaatregelen aan. Het dragen van een mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand

is voor onze situatie niet meer verplicht. En daarom hebben we besloten om per 22 februari weer met alle lijnen samen te gaan spelen waarbij de uitslagen ook voor de competitie gelden. Wel moeten we volgens deze regels nog uw QR code controleren. Een week later is ook dat onderdeel vervallen. Blijft dat we erop rekenen  dat iedereen die zich maandag niet voor 13:30 uur afmeldt op de BBB-telefoon 06-46 686 175, graag komt spelen. Van harte heten we u allemaal dinsdag 22 februari om 13:30 welkom in het Kruispunt in Laren. Echter wat blijft: als u zich ziek voelt nog een weekje wachten. Gezien de samenstelling van onze groep is het goed om de 'algemene adviezen voor iedereen' van de overheid die van belang blijven onder uw aandacht te brengen. Deze zijn onderaan dit bericht gekopieerd. -------------------------------- " Samen verder: adviezen voor iedereen Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. "