Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

  • april 17 11:21

    Vaststelling statuten

    Geschreven door : js - reactie(s) : 0

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van dinsdag 12 april werden door de aanwezige leden (88 van in totaal 110 leden) de concept-statuten met inachtneming van de binnengekomen wijzigingen zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Willem Avenarius - een van onze leden - zal zorgen voor de vastlegging bij de notaris, waarna de statuten gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Hiermee is onze bridgeclub een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

 

Onze voorzitter, Johan Dollekamp, sloot af met enkele mededelingen over de laatste bridgemiddag van dit seizoen op 3 mei. Deze middag krijgt eeen extra feestelijk tintje door nog even het 30-jarig bestaan van onze vereniging te herdenken. De viering was in eerste instantie gepland voor december 2020, maar kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden.

 - Op 3 mei hoeft er niet betaald te worden voor de gebruikelijke twee consumpties

 - Er is wat lekkers bij de koffie/thee en een hapje bij de borrel.

 

Op deze laatste bridgemiddag wordt ook de nieuwe clubkamioen gehuldigd.