De informatie op deze site van  Bridge Blijft Boeien  wordt niet

 

meer vernieuwd. Je komt op de nieuwe site via deze link 

 

https://bridgeblijftboeien.nl

 

Er is de nieuwe site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • okt '22 11 19:49

    Twee keer 7 sans atout

    Geschreven door : js - reactie(s) : 0

 

Het was even schrikken voor de speler op noord bij spel 18, een hand met 21 punten en als laatste aan de beurt om te bieden.

Zowel met zuid als met noord als leider behoorde groot slem tot de mogelijkheden.

Drie NZ- paren wisten een groot slem contract te bieden en te maken:

Henny Liouwerenburg & Fennie Hoentjen kwamen tot 7 harten. Het echtpaar Scholten en het gelegenheidspaar Tiniy Maarse en Francis Beltman wisten er beide 7 SA uit te slepen.

Helaas is er voor deze paren geen wijn, daarvoor is nodig dat maar één paar het 7SA contract maakt. En hoewel het afspel zowel met noord als met zuid als leider 

geen verrassingen kende, krijgen de groot-slem bieders alle eer voor hun succesvolle bieding