Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdregels Dorpsstraatdrive Laren


 

Algemeen:

 • De Dorpstraat drive wordt voor het eerst in 2018 georganiseerd door Bridgeclub BBB
 • Inschrijving staat open voor alle bridgers.
 • In de aankondiging wordt het maximum aantal deelnemende paren vermeld.
 • De organiserende club is geen NBB-lid, dus voor deze drive kunnen geen meesterpunten worden verdiend.

Het bridgen:

 • Er wordt gespeeld volgens de geldende Spelregels voor Wedstrijdbridge, uitgave NBB.
 • Stop- en alerteerregels moeten worden toegepast.
 • HOM (Hoogst Ongebruikelijke Methoden) en BSC (Bruine Sticker Conventies) (voorheen 'rode systemen') zijn niet toegestaan. 
 • De wedstrijd omvat 7 ronden van 4 spellen.
 • De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor lijnindeling.

Wedstrijdleiding:

 • Arbitrage: beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend. 

Spelresultaten:

 • Noord toetst de spelresultaten in, Oost controleert dit en accordeert de ingave door middel van de in de automaat ingebouwde controleprocedure.
 • De spelresultaten liggen daarmee definitief vast tussen partijen en voor de berekening van de einduitslag van de wedstrijd. 

Niet-gespeelde spellen:

 • Niet-gespeelde spellen worden niet nagespeeld.
 • Niet-gespeelde spellen worden in de uitslag verwerkt als niet-gespeeld.

Uitslag en prijzen:

 • De uitslag wordt vastgesteld op basis van de door de spelers geaccordeerde vastleggingen in automaten.
 • Protesten kunnen alleen gericht zijn op fouten in de verwerking van de aldus aangeleverde gegevens. Protesten kunnen tot 15 minuten na eerste bekendmaking van de einduitslag worden ingediend.
 • Prijzen in natura.
 • Prijzen die niet worden afgehaald tijdens de prijsuitreiking vervallen.

Restitutie bij afmelden:

 • Bij afzeggen tot één week voor de drive wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder aftrek van 5 euro administratiekosten.
 • Bij afzeggen nadien wordt geen restitutie verleend, behoudens bijzondere omstandigheden, dat ter beoordeling van de organisatie.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het bestuur van de bridgeclub BBB en de organisatie van de Larense Dorpsstraatdrive zijn niet veranwoordelijk voor letsel of andere schade als gevolg van deelname aan de bridgedrive. Zij kunnen derhalve hierbij niet aansprakelijk worden gesteld.